Spring naar de inhoud
(c) ATOP bv
Home » Marters

Marters

Problemen met ongedierte – Plaagdierenpreventie opstarten

Mail info@atop.be met vermelding van uw telefoonnummer, we nemen binnen het uur contact met u op.

Marters

De steenmarter, terug van weggeweest.

Een marter in uw huis of bedrijf?

Welkom bij ATOP BV. We bieden de gepaste oplossing voor alle problemen met ongedierte, zowel voor bedrijf als voor particulier.

[bsf-info-box icon=”Defaults-check” icon_size=”32″ icon_color=”#1070ac” title=”Knaagdieren, insecten of andere plaagdieren”]Als u of uw omgeving last ondervindt van knaagdieren, insecten of andere plaagdieren, of u bent op zoek naar een gepast preventieplan voor uw bedrijf, dan bent u bij ATOP bvba aan het juiste adres.[/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-check” icon_size=”32″ icon_color=”#1070ac” title=”Deskundige plaagdierbeheersers”]We zijn deskundige plaagdierbeheersers, gevestigd in Kortrijk sinds 1992. Onze professionele bestrijdings- en weringsmethodes staan garant voor een onderbouwde, milieuvriendelijke aanpak en een perfecte service.[/bsf-info-box]

De marter

De steenmarter (Martes foina) is een opportunist en hij past zich makkelijk aan aan verscheidene omstandigheden. De steenmarter leeft vaak vlak bij de mens en neemt dikwijls zijn intrek in huizen, op de zolder of in een spouwmuur, of in stallen en schuren. Soms graaft hij ook een hol in de grond.

Steenmarters maken in de regel geen echt nest, maar schikken het aanwezige materiaal (hooi …) soms wel tot een herkenbare ‘slaapplek’. Overigens maken zij in hun leefgebied gebruik van een veelheid aan schuilplaatsen, die in een onregelmatige volgorde en doorgaans telkens voor slechts korte periodes worden aangedaan. Vrouwtjes met jongen verblijven uiteraard wel langere tijd op eenzelfde plaats.

De steenmarter laat zijn uitwerpselen achter in een latrine.

Ecosysteem

Zoals elk roofdier speelt ook de steenmarter een belangrijke rol in het ecosysteem. Zo houdt hij de populatie muizen, ratten en andere knaagdieren onder controle. Hij heeft bijna geen natuurlijke vijanden in Vlaanderen.

Schade

Steenmarters zijn cultuurvolgers die zich al sinds mensenheugenis ophouden in de buurt van mensen.

In tegenstelling tot de jaren ’90, toen we enkel in Zuid-Limburg steenmarters konden aantreffen, heeft dit diertje ondertussen heel Vlaanderen veroverd.

Doordat ze soms hun intrek nemen in gebouwen, ontstaan er hier en daar problemen. Zo kunnen de dieren schade aanrichten aan dakisolatie, wanneer ze binnendringen in de ruimte tussen dak en onderdak. Een marter die je zolder als onderkomen gebruikt, laat latrines (verzamelplek van uitwerpselen) achter die voor stankoverlast kunnen zorgen. De meeste klachten betreffen evenwel lawaaihinder: het gestommel op zoldervloeren en het geschreeuw van vechtende dieren.

Een speciaal fenomeen zijn de zogenaamde ‘automarters’: steenmarters die onder de motorkap van wagens schade aanrichten door te bijten in leidingen en kabels of het loskrabben van isolatie. De reden voor dit gedrag is niet geheel duidelijk; mogelijk wordt territoriale agressie opgewekt wanneer de wagen afwisselend in territoria van verschillende dieren staat.

Het wegvangen van territoriale dieren heeft totaal geen zin. Hierdoor komt er immers een territorium vrij dat vrijwel onmiddellijk wordt ingenomen door een buurmarter of een zwervend exemplaar. Deze nieuwe marter vindt via de geursporen van zijn voorganger opnieuw de weg naar uw auto, zolder of kippenren.

Beschermd

In België is de steenmarter beschermd: je mag ze dus niet vangen of doden. Het is zelfs niet toegelaten om een steenmarter te vangen om elders vrij te laten, al kan hier wel een uitzondering worden aangevraagd bij ANB door de bestuurlijke overheden wegens overlast. Als de steenmarter zijn intrek neemt in een huis of andere eigendom, kan men ter preventie enkel het gebouw zo aanpassen dat de steenmarter geen toegang meer vindt. 

Een marter in uw huis of bedrijf?

Welkom bij ATOP BV. We bieden de gepaste oplossing voor alle problemen met ongedierte, zowel voor bedrijf als voor particulier.

[bsf-info-box icon=”Defaults-check” icon_size=”32″ icon_color=”#1070ac” title=”Knaagdieren, insecten of andere plaagdieren”]Als u of uw omgeving last ondervindt van knaagdieren, insecten of andere plaagdieren, of u bent op zoek naar een gepast preventieplan voor uw bedrijf, dan bent u bij ATOP bvba aan het juiste adres.[/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-check” icon_size=”32″ icon_color=”#1070ac” title=”Deskundige plaagdierbeheersers”]We zijn deskundige plaagdierbeheersers, gevestigd in Kortrijk sinds 1992. Onze professionele bestrijdings- en weringsmethodes staan garant voor een onderbouwde, milieuvriendelijke aanpak en een perfecte service.[/bsf-info-box]

ATOP Smart Pest Snap™ (SPS) is een intelligent systeem voor duurzame, gifvrije en hygiënische plaagdierenpreventie en ongediertebestrijding voor professionals en bedrijven.